Helaas is er te veel verborgen armoede bij ons in de Noordoostpolder. Daarom organiseren de leden van Rotary Club Emmeloord op zaterdag 12 oktobereen benefiet Wine & Dine avond.  Met de opbrengst van deze avond zal een vakantie worden gerealiseerd voor kinderen (leeftijd 12-16 jaar) die niet de mogelijkheidhebben om zelf op vakantie te gaan.  Zodat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar trots kunnen vertellen dat ze ook op vakantie zijn geweest. Deze vakantie wordt mede mogelijk gemaakt door RC Emmeloord, Hotel Emmeloord, Netl en de Strandhoeve.

Aanmelden kunt u bij rcemmeloord@gmail.com.