ROTARY ACTIEF VOOR VOEDSELBANKEN

De afgelopen vijf weken heeft de Rotaryclub Noordoostpolder-Urk de voedselbanken in Emmeloord voorzien van levensmiddelen en huishoudelijke producten. Ook de komende weken zal Rotary in overleg met de Voedselbanken hulp blijven bieden. Gemiddeld € 1000,= per week draagt Rotary bij om de bijna 200 gezinnen tehelpen. Ook Greidanus van COOP werkt mee door zoveel mogelijk producten te leveren of tegen een gereduceerde prijs.

Van boter tot tandpasta en van pasta tot bleekmiddel, alles waar Voedselbank Noordoostpolder-Urk en “Samen zijn wij er voor elkaar” behoefte aan heeft wordt gekocht. Steeds meer gezinnen zijn genoodzaakt om een beroep te doen op de voedselbank. De verwachting is ook dat door de Corona crisis zal de vraag naar voedselpakketen toenemen.

Drukke Beroepenbeurs voor leerlingen Voortgezet Onderwijs

Emmeloord – Rotaryclub Emmeloord, Zuyderzee Lyceum Emmeloord-Lemmer en de Bonifatius mavo hielden dinsdag de tweede beroepenbeurs voor leerlingen in het derde leerjaar van het middelbaar onderwijs in Emmeloord. Dit jaar deed ook het Emelwerda College mee.

Zo’n 60 ondernemers namen gedurende de avond bijna 500 leerlingen met hun enthousiasme en passie mee in beroepen waarvan sommigen niet eens wisten dat ze bestonden. De beroepenbeurs was op drie locaties: Zuyderzee Lyceum junior, senior en de Bonifatius mavo.

Accountant
Populaire beroepen bij de leerlingen waren politie, de dienst opsporing en verpleegkunde. Yade Masseus, ‘Het was super leuk, er was echt heel veel te zien en te doen. Ik kon kiezen uit wel 60 beroepen. Uiteindelijk heb ik 4 beroepen gekozen waarvan ik graag meer wil weten. Wat ik erg leuk vond was dat je mensen, die een bepaald beroep hebben, vragen kon stellen. Hoe ziet hun agenda eruit ziet, wat vinden ze leuk aan hun werk en of je bijvoorbeeld als accountant echt alleen maar cijfers ziet. Nou dat blijkt dan bijvoorbeeld helemaal niet zo te zijn, er zitten juist ook heel veel andere kanten aan die je niet verwacht. Dat hoor je dan van mensen uit de praktijk. Het is heel anders dan een open dag van een bepaalde studie bezoeken. Je kiest uiteindelijk een studie om een beroep te vinden dat je leuk lijkt toch? ‘Het heeft mij dus weer verder geholpen bij mijn zoektocht naar wat ik wil worden en wat niet. Het helpt me bij mijn studiekeuze. Ik had al een vermoeden van wat leuk voor mij zou zijn en dat is bevestigd. Geen absolute zekerheid nog, maar ik ben er nu wel zekerder over dat ik mijn studiekeuze straks goed kan maken.’

Ouders
Veel leerlingen kwamen niet alleen, maar samen met hun ouders. Die konden deelnemen aan de workshop ‘help mijn kind moet kiezen’, onder leiding van Rini Roerig. Rini is inspirator en master achter de leerreis over het vinden van je passie. Rini vertelt, ‘als ouders heb je beelden, meningen, opinies over wat goed is voor je kind. Je kunt je daarnaast ook onzeker voelen over datgene wat je kind kiest, wordt hij of zij daar echt gelukkig in? Je gesterkt voelen om je kind te laten groeien en bloeien en leren hoe je kind keuzes kan maken, is belangrijker dan de keuze zelf.’

De eerste samenwerking
Twee jaar geleden werd decaan Ingrid van der Veer door de Rotaryclub benaderd met het idee gezamenlijk iets op te gaan zetten om de jeugd in contact te brengen met organisaties in de Noordoostpolder. Dit heeft handen voeten gekregen in de vorm van een beroepenbeurs. ‘De meeste leerlingen denken dat ze Emmeloord uit moeten voor een leuke baan, ze weten eigenlijk niet goed wat er in de polder allemaal te halen is’, vertelt Ingrid. ‘Daarnaast is het een mooie gelegenheid om te netwerken voor bijvoorbeeld een stage of het maken van je profiel werkstuk.’

Verdubbeling deelnemers
Rotaryleden Nico de Boer en Annemieke van der Zwaag, zijn de verbindende schakel tussen de organisaties en de school. Zij hebben de eerste contacten gelegd en ondernemers uit hun netwerk aangesproken. Annemieke van der Zwaag, oprichtster van Onderwijs Zorg Centrum Cascade en tevens Rotarylid, vertelt; ‘het eerste jaar hadden we 33 ondernemers, dit jaar bijna een verdubbeling en halen we zo’n 60 deelnemende organisaties. Mensen komen spontaan naar ons toe met de vraag of ze ook wat kunnen betekenen.’ De diversiteit is groot en loopt uiteen van het beroep van arts, verloskundige, advocaat, defensiemedewerker, horecaondernemer tot aan opticien. Allemaal lokale, betrokken ondernemers.

Benefiet avond voor ‘Make your Holiday’

Helaas is er te veel verborgen armoede bij ons in de Noordoostpolder. Daarom organiseren de leden van Rotary Club Emmeloord op zaterdag 12 oktobereen benefiet Wine & Dine avond.  Met de opbrengst van deze avond zal een vakantie worden gerealiseerd voor kinderen (leeftijd 12-16 jaar) die niet de mogelijkheidhebben om zelf op vakantie te gaan.  Zodat ze aan het begin van het nieuwe schooljaar trots kunnen vertellen dat ze ook op vakantie zijn geweest. Deze vakantie wordt mede mogelijk gemaakt door RC Emmeloord, Hotel Emmeloord, Netl en de Strandhoeve.

Aanmelden kunt u bij rcemmeloord@gmail.com.

Drie nieuwe picknicktafels voor Buurthuis Espelervaart

Buurthuis Espelervaart in Emmeloord West heeft in mei 3 nieuwe picknicktafels gekregen van Rotary Emmeloord.

De buurtbewoners eten graag buiten hun gezamenlijk gekookte maaltijden. Ook worden de tafels gebruikt bij andere buurtactiviteiten die buiten plaats vinden.

Buurthuis Espelervaart

Donatie voor Stichting Balansruiters

Stichting Balansruiters Noordoostpolder heeft tot doel het paard/pony rijden mogelijk te maken voor mensen met een verstandelijk en of lichamelijke handicap, met het oogmerk hun revalidatie te bevorderen en een bijdrage te leveren aan het welzijn van deze mensen. Rotary heeft eind 2018 een donatie gedaan van 4000 euro t.b.v. voer en stalstro.

Gehandicapte ruiters rijden in groepjes van 4 tot 6 ruiters. De rijlessen worden gegeven door speciaal hiervoor gediplomeerde instructeurs. Er zijn paarden beschikbaar,met speciaal aangepaste zadels en zelfs een ligzadel. De ruiters worden zonodig begeleid door vrijwilligers. De ruiters zijn afkomstig uit de NOP en Urk of omliggende gemeente.