COMMUNITY SERVICE

Het dienen van de (plaatselijke) gemeenschap, door middel van het ondersteunen of het zelf uitvoeren van projecten, zo mogelijk samen met bestaande organisaties.

De community gedachte krijgt gestalte door hulpverlening in woord en daad, zowel door financiële ondersteuning als door het geven van adviezen en het leveren van menskracht.

Rotary fungeert hierbij als lokale motor. Is een project eenmaal gestart, dan moet de verdere uitvoering aan de instantie zelf worden overgelaten.

Verder zie: PETSboek op de Districtswebsite

Jaarthema RC Lelystad: “In Beweging”

Uitgangspunten: “Tastbaar en Dichtbij huis”

Jaarplan 2014 – 2015

De fondsenwerving van een voorgaand jaar wordt aangewend voor community service voor het daaropvolgende Rotary jaar. Dit betekent een budget van € 14.500.

Het budget besteden we aan spontane aanvragen (klein percentage), jaarlijkse activiteiten (40%) en het overige deel aan ons meerjarige project.  Voor 2014-2015 is dit concreet:

€ 5.000 voor donaties, waarvan € 1.000 voor kleine aanvragen

 • € 3.000 voor zomerkamp (reeds uitgevoerd)
 • € 1.000 voor de Zonnebloem
 • € 500 voor NL Doet
 • € 5.000 voor het meerjaren project
CRITERIA VOOR AANWENDING

 

Nader te bespreken, gedacht kan worden aan:

 • Lokaal – Mensen met weinig geld (Stichting Welzijn, interkerkelijk beraad IDO)
 • Ontwikkeling van jongeren
 • Verzorging van ouderen

Waar mogelijk zullen we sponsoren in natura, zodat concreet is welke tastbare bijdrage Rotary heeft gedaan. Zodra we dit uitgewerkt hebben kan dit op onze site geplaatst worden zodat we transparant naar buiten zijn.

Activiteiten

Activiteiten:

 • Aanvragen
 • NL-Doet
 • KNRM
 • Techniek in beweging
 • Jeugd in beweging
 • Ouderen in beweging

 

 • Aanvragen
 • NL-Doet
 • KNRM
 • Techniek in beweging
 • Jeugd in beweging
 • Ouderen in beweging

Activiteiten

Aanvragen

Aanvragen tot sponsoring die spontaan bij Rotary binnenkomen worden getoetst aan de criteria voor aanwending en vervolgens kan besloten worden een deel van het hiervoor beschikbare budget aan te wenden.

Due diligence
Bij iedere aanvraag waarvoor we in principe middelen willen aanwenden, wordt een toets gedaan op transparantie en bestendigheid. Aan de betreffende organisatie wordt gevraagd om inzicht in cijfers, bestuur, historie en toekomstverwachting.

KNRM

Vanuit fundraising wordt een veiling opgezet ten behoeve van de KNRM.

NL-DOET

Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Wij willen hier als Rotary Emmeloord jaarlijks aan meedoen, mits er 60% van onze club meedoet.

KNRM

Vanuit fundraising wordt een veiling opgezet ten behoeve van de KNRM.

NL-DOET

Het Oranje Fonds organiseert op 20 en 21 maart 2015, samen met duizenden organisaties in het land, NLdoet: de grootste vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Wij willen hier als Rotary Emmeloord jaarlijks aan meedoen, mits er 60% van onze club meedoet.