VRIENDEN IN SERVICE – VERBETER DE WERELD

Dit thema haakt in op zowel het thema van de Worldpresident RI: Engage Rotary – change lives
als op het thema van Jan als DG 1590: Rotary maak(t) het verschil
Martin Smid

Vriendschap

Vriendschap en fellowship in Rotary ontstaan en worden onderhouden door samen aan projecten en goede doelen te werken. Daarmee moet er een eind komen aan de discussie of Rotary in de eerste plaats een vriendenclub is, en daarna pas een serviceclub, of andersom.

Begin bij jezelf

Verbeter de wereld, begin bij jezelf: als Rotary Emmeloord een serviceclub wil zijn met een hoge moreel-ethische standaard, dan betekent dat in de allereerste plaats dat we zélf, individueel en als club, naar die hoge standaard moeten leven

Voor elkaar

Verbeter de wereld, in vriendschap voor elkaar: door samen aan projecten te werken, en sterker het accent te leggen op het samen doen; ongeveer zoals met NL Doet.

Oog voor de wereld

Verbeter de wereld: juist in een periode van crisis is het van belang om als Rotaryclub oog te hebben voor de wereld. Die wereld is dus nadrukkelijk groter dan de Lelystadse samenleving. We zijn door Rotary verbonden met RI als internationale vrijwilligersorganisatie.

Consequenties voor de avenues:

 

Clubservice

 • In het programma aandacht voor fellowship door samen te doen. Betrek daarbij ook de partners en de past rotary.
 • Eveneens in het programma ruimte voor één of twee halfopen avonden, bijvoorbeeld open voor andere serviceclubs.
 • International: een goed onderzoek (o.a. via Vera Kerremans, districtscommissaris voor internationale contactclubs) naar de mogelijkheden voor een contactclub. Dan aan de club voorleggen. Streven: vóór eind 2013 een besluit hierover in bestuur en club.
 • Social Events: onderzoek hoe de deelname aan het nieuwjaarfeest en het running dinner fors verbeterd kunnen worden. Ik doe van mijn kant als (ink.) voorzitter mijn best om zoveel mogelijk de boodschap uit te dragen, dat aanwezigheid vanzelfsprekend is: niet aanmelden maar (in het uiterste geval) afmelden….

Vocational service:

 • Beleid voortzetten m.b.t. clubfunctioneren
 • Idem m.b.t. (beroeps)ethiek.
 • Moeten we ons sterker inzetten voor de gevolgen van werkloosheid (Job Rotary, coaching van jongeren e.d.?)
 • Jeugd: sterker in de club brengen: moet ook een vorm van internationale uitwisseling opleveren.
 • Mentoren: nog eens tegen het licht houden wat we moeten: mentoren die het hele traject voor hun rekening nemen, of die ook regisseren dat degenen die een lid geïntroduceerd hebben, dit lid ook de eerste tijd extra onder hun hoede nemen.

Communityservice:

 • Ondersteuning van projecten, aangedragen door de Lelystadse bevolking (zoek samenwerking met onze webmaster)
 • Een aansprekend project lokaal én een project internationaal. Hierbij goed gebruik maken van de nieuwe systematiek van Grants (info onder meer bij Peter Hekking).
 • Vroegtijdig plannen van deelname aan NL DOET. Doelstelling (vrienden in service!) is om gezamenlijk een klus te doen met na afloop een Rotaryborrel o.i.d. Misschien ook inschakelen van partners?
 • Bij fondsenwerving oppassen, dat we niet teveel alleen maar onszelf als doelgroep hebben: wijnproject, oliebollen, filmavond etc. Door minder ambitieus te zijn in toegangsprijzen e.d. kunnen we wellicht een bredere markt aanboren?
 • Rotary Foundation: ons “expertisecentrum” voor de nieuwe systematiek van Grants.

Communicatie en PR:

 • Hoe kunnen we (nog meer) open naar de Lelystadse samenleving communiceren? Hoe stralen we uit dat we een vriendenclub in service zijn? Hoe maken we die communicatie tweezijdig (oproep om ideeën voor projecten bijvoorbeeld)?
 • Website: belangrijkste gegevens up-to-date houden (verslagen e.d.) Moeten we het wekelijkse e-mailtje met de link naar de website weer invoeren?
 • Nieuwe Media en Rotary. Frans Loos heeft op de PETS daar een goed verhaal over gehouden. Wat kunnen wij hiermee?