Jeugd uitwisseling

Russische Studenten in Emmeloord

Eind juni 2018 heeft Rotary Emmeloord weer twee studenten uit het Russische Dmitrov ontvangen. Zij hebben een week lang een vol programma gevolgd met bezoeken aan gemeente, provincie, Museum Batavialand en lokale bedrijven, zoals SMT, Van Meijel Automatisering en Skrepr. Vooral de laatste twee bedrijven sloten heel erg aan bij hun studie IT applied to Economics. 
 
 
Een dagje Amsterdam maakte ook onderdeel van het programma, evenals een dagje Urk met onder meer een Ginkie’s tocht en een bezoek aan het informatiecentrum over het Windpark Noordoostpolder. Natuurlijk was er ook nog tijd ingeruimd voor wat ontspannende activiteiten, zoals zweefvliegen boven de polder en Pitch & Putt bij Netl. De studenten logeerden bij Rotary gastgezinnen. 
 
 

Het bezoek van Russiche studenten vindt een keer in de twee jaar plaats in het kader van Rotary Youth Exchange. Rotary Emmeloord heeft zelf contact met een universitair docent in Dmitrov. De doelgroep bestaat uit jonge studenten, die nog niet in het buitenland zijn geweest

Sabatia oogziekenhuis

Kinderafdeling voor Sabatia Eye Hospital

Rotary Emmeloord ondersteunt sinds enige jaren het Sabatia Eye Hospital in Kenya. Sabatia is een oogziekenhuis in het westen van Kenia, gespecialiseerd in de behandeling van oogheelkundige problemen bij volwassenen en kinderen. Rotary Emmeloord heeft met diverse acties geld ingezameld om de inrichting van een kinderafdeling te bekostigen. Doordat er steeds meer kinderen in Sabatia worden geopereerd is er een grote behoefte aan faciliteiten speciaal ingericht voor kinderen.
Rotary Emmeloord wil het ziekenhuis ondersteunen in de aanschaf van apparatuur nodig voor het onderzoeken, behandelen en verzorgen van de kinderen.

 

Blindheid bij kinderen

Oogproblemen, die bij kinderen slechtziendheid of blindheid veroorzaken, zoals aangeboren staar of chronische infecties, komen veel voor in Afrikaanse landen. De impact hiervan voor het individuele kind en zijn of haar omgeving zijn groot. Door het gebrek aan voorzieningen is het veelal niet mogelijk om naar school te gaan, een beroep uit te oefenen en daarmee dus een rol te vervullen in de gemeenschap. Oogheelkundige zorg voor kinderen is zeer schaars.

Oogziekenhuis

Sabatia Eye Hospital is een van de weinige oogziekenhuis in het westen van Kenia, gespecialiseerd in de behandeling van oogheelkundige problemen bij volwassenen en kinderen. Het ziekenhuis is ontstaan uit een gebrek aan oogheelkundige zorg. Het is opgericht vanuit een initiatief van de lokale gemeenschap en bedient een populatie van ongeveer 15 miljoen mensen.

Het heeft een capaciteit van 33 bedden en is het enige onafhankelijke oogziekenhuis in West-Kenia. Daarnaast is het een belangrijk trainingsinstituut voor verschillende hulpverleners.

Het oogziekenhuis heeft ook een afdeling die zich bezighoudt met hulp voor de blijvend slechtzienden. Naast de inzet van hulpmiddelen wordt er ook actief gewerkt aan rehabilitatie van slechtzienden in hun omgeving.

De missie van het ziekenhuis is om kwalitatief goede oogzorg te leveren die beschikbaar is voor iedereen.

 

Armoede

Het ziekenhuis is actief in een regio waar veel mensen leven in armoede. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken gaat het ziekenhuis ook met mobiele klinieken op pad.

Om de zorg voor iedereen toegankelijk te maken en te houden is het ziekenhuis afhankelijk van de ondersteuning van externe partijen. Deze ondersteuning kan variëren van financiële ondersteuning (om bijvoorbeeld operaties uit te voeren), materialen (zoals glazen en medicatie) of kennisoverdracht.

Veel van de werkzaamheden van Sabatia worden mogelijk gemaakt door partnerships met ondersteunende organisaties.

 

Ondersteuning

Rotary Emmeloord ondersteunt sinds enige jaren het Sabatia Eye Hospital. In 2013 is een grote inzamelingsactie van materialen georganiseerd. Duizenden brillen-(glazen), monturen en andere hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden, zijn per container naar Kenia verscheept (zie onder).

Nadien is er een geldinzameling gestart voor het bekostigen van de inrichting van een nieuw te bouwen kinderafdeling. Doordat er steeds meer kinderen in Sabatia worden geopereerd is er een grote behoefte aan faciliteiten speciaal ingericht voor kinderen.
Het ziekenhuis heeft andere sponsoren (CBM en Lions International) bereid gevonden voor de bouw van een kinderafdeling. Inmiddels is een start gemaakt met de bouw van de kinderafdeling. Naar verwachting zal de bouw afgerond worden eind 2018.

Rotary Emmeloord wil het ziekenhuis ondersteunen in de aanschaf van apparatuur nodig voor het onderzoeken, behandelen en verzorgen van de kinderen.

“Een kind zijn zicht teruggeven is een kind een toekomst geven!”

Materialen

In samenspraak met het ziekenhuis, is er een lijst opgesteld met materialen die nodig zijn voor de inrichting van de kinderafdeling. Dit betreft materialen nodig voor de spreek- en onderzoekruimten, voor de operatieafdeling en voor de verpleegafdeling.

Er is een selectie gemaakt van materialen die lokaal aangeschaft kunnen worden en materialen die vanuit Europa geïmporteerd moeten worden.

Afhankelijk van het beschikbare budget zal prioriteit gegeven worden aan materialen die geïmporteerd moeten worden.

Om de kosten meer beheersbaar te houden zal eveneens zoveel als mogelijk gezocht worden naar kwalitatief goede en goed te onderhouden refurbished materialen.

 

Duurzaamheid

De materialen zullen worden ingezet met ondersteuning van de Medlinc. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de verkoop van refurbished materialen en heeft een vestiging in Nederland en in Kenia. Het bedrijf heeft uitgebreide kennis van de lokale situatie en Kenia en kennis hebben van de beschikbare materialen.

Zij zullen zorgdragen voor de inkoop en installatie van de materialen met daarbij de instructie van de medewerkers in het gebruik ervan. Om de duurzaamheid van de materialen te garanderen, worden via Medlinc voorzieningen getroffen voor (preventief) onderhoud en reparatie.

Global Grant

Voor de aanschaf van de materialen nodig voor de inrichting van de kinderafdeling zal Rotary Emmeloord, samen met Rotary Dronten een aanvraag indienen voor een Global Grant. Met een Global Grant worden grote internationale humanitaire projecten gefinancierd alsmede alsmede Vocational Training Teams, en studiebeurzen die duurzame, meetbare resultaten opleveren in één of meer van de focusgebieden. Door deze Grant is het mogelijk om extra financiering te verkrijgen van The Rotary Foundation.

 

Contact

Bent u geïnteresseerd in ons project of wilt u het ondersteunen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met rcemmeloord@gmail.com.

 

 

Beroepenbeurs

Een BEROEPENBEURS in de Noordoostpolder.

Op 16 oktober 2018 heeft Rotaryclub Emmeloord in samenwerking met het Zuyderzee Lyceum en de Bonifatius Mavo voor het eerst een Beroepenbeurs in Emmeloord georganiseerd. Deze beurs is bedoeld voor leerlingen uit het 4e leerjaar van de MAVO en voor leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de HAVO en het 4e en 5e leerjaar van het VWO. In totaal kunnen dat zo’n 700 leerlingen zijn.

 

Aan de hand van een uitgebreide beroepenlijst met zo’n 120 beroepen verdeeld over diverse beroepsgroepen kunnen de leerlingen 5 keuzes maken. Zij volgen dan 5 keer een presentatie. Elke keer gegeven door een ander bedrijf. In totaal doen nu al zo’n 40 bedrijven mee. Die vertegenwoordigen zo’n 20 beroepenvelden, waaronder: de zorg, de horeca, het onderwijs, de agrarische sector, bouw en techniek, de financiële wereld, de rechtswereld, ICT, de autobranche, de verkoopsector, het advieswezen, de culturele sector, de overheid, de politie en het leger.

Locatie: Zuyderzee Lyceum in Emmeloord.

 

Reactie van leerling:

 

Bij hun beroepskeuze kiezen de leerlingen in eerste instantie voor een beroep, dat hen aanspreekt. Dan is het mooi, als ze daar inhoudelijk iets over horen rechtstreeks vanuit het bedrijf, waar dit beoefend wordt. De karakteristieken van dit bedrijf en de groeimogelijkheden binnen dit beroep worden dan gelijk meegenomen.

 

Het is de bedoeling van de organisatoren om de komende jaren deze Beroepenbeurs ook in te richten voor leerlingen van het VMBO en het MBO.
De beroepenbeurs was een succes. In 2019 zal er weer een beroepenbeurs worden georganiseerd. Tijdstip en locatie zijn nog niet bekend