De notulen van dit Rotary jaar zijn nog niet gearchiveerd