Rotaryclub Emmeloord

Foto: Oprichters Rotaryclub Emmeloord

Rotary kent wereldwijd zo’n 32.000 clubs en meer dan 1,2 miljoen leden. Daarmee is Rotary één van de grootste vrijwilligersorganisaties in de wereld. Rotaryclub Emmeloord is één van de ongeveer 500 clubs in Nederland, met in totaal ca 20.000 leden.

Elke Rotaryclub is een serviceclub, waarbij service staat voor dienstbaarheid aan de samenleving van lokaal tot internationaal.

Binnen het clubverband vinden de Rotaryleden kameraadschap. Hierdoor werken ze samen aan projecten. Ze maken ethische normen in bedrijf en beroep bespreekbaar. Een Rotaryclub tot zo een club waarin relatie en vriendschap worden versterkt.

Rotaryclub Emmeloord is opgericht op 2 oktober 1956. Heden ten dage bestaat de Rotaryclub uit een hechte groep mannen en vrouwen van verschillende leeftijden uit verschillende beroepsgroepen. De leden wonen of zijn werkzaam in de gemeente Noordoostpolder en Urk.

Iedere maandagavond is er een bijeenkomst met een vooraf vastgesteld programma in Hotel Restaurant Grandcafe ‘t Voorhuys, De Deel 20 in Emmeloord. Deze bijeenkomsten duren ca 2 uur.

Internationale contacten

Rotaryclub Emmeloord onderhoudt internationale contacten met Rotaryclubs uit andere landen. Door deze contacten ontstaat er begrip en erkenning voor elkaars cultuur.

Op dit moment heeft de club contacten met de Rotary in Rheine en met de Rotary in Laarne Lochristi. Er vinden jaarlijks wederzijds clubbezoeken plaats.

Als serviceclub dragen we bij aan internationale projecten van Rotary,
middels geldelijke ondersteuning. Eigen projecten, bijvoorbeeld ten behoeve van het kinderoogziekenhuis Sabatia. worden door leden van de club geheel gedragen.

Elk jaar steken wij de handen uit de mouwen om te helpen bij een lokaal project. Dit jaar hebben wij nieuwe hekken geplaatst rondom de weide bij de kinderboerderij in het Emmelerbos.

Onze club is al met al een actieve en gezellige groep mensen die wekelijks bij elkaar komen.

Missie

Rotary is een serviceorganisatie.
Rotarians hebben een dienstideaal. Dat wil zeggen: de leden steunen op verschillende manieren hun medemens.
Daarbij willen ze geen onderscheid maken op basis van ras, geloof of politieke overtuiging.

Rotary is een wereldwijd netwerk van maatschappelijk betrokken vrijwilligers. Het credo luidt: Service above Self.

Dienstverlening waarbij eigenbelang op de achtergrond staat.
Rotary realiseert dit met de middelen die haar ter beschikking staan.

Four-Way Test

De zogeheten ‘Four-Way Test’, wereldwijd leidraad voor Rotarians in hun zakelijk en beroepsmatige leven, werd door Rotarian Herbert J. Taylor bedacht in 1932. Sindsdien is deze vertaald in meer dan 100 talen.

Rotarians stellen zich bij de dingen die zij denken, zeggen of doen de volgende vier vragen:

1. Is het waar?
2. Is het billijk voor alle betrokkenen?
3. Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
4. Komt het alle betrokkenen ten goede?

Is het waar?

Is het billijk voor alle betrokkenen?

Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?

Komt het alle betrokkenen ten goede?

Bijeenkomst

De wekelijkse bijeenkomsten beginnen tussen 17:45 en 18:15 met een drankje. Aansluitend wordt er met elkaar gegeten, waarna het vergadergedeelte volgt. Vaak wordt het vergadergedeelte ingevuld met een interne of externe spreker.

Tussen 19:45 en 20:00 uur wordt de bijeenkomst afgerond.

De wekelijkse bijeenkomsten worden gehouden op maandagavond in ‘t Voorhuys in Emmeloord