“Resultaten enquête”

Binnen Rotary hebben clubs die excelleren veelal dezelfde kenmerken. Het doel van de enquête was om zelf de club aan deze kenmerken te toetsen,
door per aandachtspunt (en voor het totaal) een beoordeling van 1 t/m 5 te geven.

Op de volgende pagina’s zal ieder kenmerk gepresenteerd worden. Hierbij is gekozen om dit over te brengen aan de hand van schilderijen van bekende en minder bekende meesters wiens oeuvre duidelijk beïnvloed is geweest door Rotary gerelateerde thema’s.