Rotary clubs van Emmeloord en Dronten hebben een totaal bedrag van € 215.000,– bij elkaar gebracht voor de oog kliniek van het kinderziekenhuis Sabatia in Kenia.
Oogheelkundige zorg voor kinderen is in Kenia zeer schaars. In het Afrikaanse land zijn slechts drie ziekenhuizen die kinderen kunnen behandelen. Het Sabatia Oogziekenhuis in het westen van Kenia is een van die drie ziekenhuizen die oogheelkundige zorg voor kinderen speciale aandacht wil geven.

Op het Afrikaanse continent komen veel oogziekten voor bij kinderen, vaak al op zeer jonge leeftijd. Dit wordt veroorzaakt door klimaatfactoren, slechte hygiënische omstandigheden en erfelijke aandoeningen. Vroegtijdige behandeling kan blijvende schade voorkomen en kan een kind een toekomst geven.
In de afgelopen jaren hebben de Rotary Clubs van Emmeloord en Dronten en het Geert Popkema Jeugd Fonds geld ingezameld om het Keniaanse Sabatia Oogziekenhuis te ondersteunen bij de inrichting van deze kinderafdeling. De beide in Kenia gewoond hebbende Kees de Visser (Rotary Club Emmeloord) en Hans Betzema (Rotary Club Dronten) hebben zich sterk gemaakt om ook ondersteuning van de Internationale Rotary Foundation te krijgen middels de aanvraag van een Global Grant (een mechanisme waarmee door lokale clubs ingezamelde gelden, onder voorwaarde, kunnen worden verdubbeld). Met de toekenning van deze Global Grant is een totaalbedrag van ruim € 215.000 beschikbaar gekomen. De toekenning is gedaan omdat het project voldoet aan belangrijke voorwaarden van duurzaamheid, het de zelfredzaamheid van het ziekenhuis ondersteunt en de hulp beschikbaar zal zijn voor iedereen.

Het geld zal gebruikt worden voor de aankoop van instrumenten, die de behandeling van oogziekten bij kinderen mogelijk maakt. Dit zijn onder andere instrumenten om oogziekten zowel te kunnen onderzoeken als te behandelen (met bijvoorbeeld een operatiemicroscoop, operatie-instrumenten en sterilisatieapparatuur). Hierbij wordt ingezet op duurzame instrumenten die ook onderhoud krijgen.
De Flevolandse Rotary Clubs werken samen met de Keniaanse Rotary Club uit Karen-Nairobi, die bij de uitvoer ter plaatse betrokken zal zijn.