Drie stichtingen hebben een gift ontvangen van Rotaryclub Emmeloord.  Stichting Leergeld Noordoostpolder, Stichting Present Noordoostpolder en Stichting Terminale Thuiszorg Noordoostpolder en Urk hebben afgelopen week in ‘t  Voorhuys een cheque overhandigd gekregen.  In totaal schenkt Rotaryclub Emmeloord 7000 euro aan deze goede doelen. Het geld is bijeengebracht op een fundraising avond op 12 oktober 2018.

Stichting Leergeld Noordoostpolder ondersteunt kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Dat doet ze bijvoorbeeld door betaling van benodigdheden voor school, schoolreizen of het lidmaatschap van een sportvereniging. De Rotary onderschrijft het belang dat elk kind kan meedoen en geeft 1000 euro aan Stichting Leergeld Noordoostpolder.’

Stichting Present Noordoostpolder treedt op als makelaar in vrijwilligers werk en biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.  Rotaryclub Emmeloord geeft Stichting Present 2000 euro die zij wil gebruiken voor de aanschaf van een aanhangwagen.

Stichting Terminale Thuiszorg Noordoostpolder en Urk wil ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers, zodat terminale patiënten kunnen sterven in een voor hen vertrouwde omgeving of in een omgeving, die dat zo dicht mogelijk benadert. De stichting heeft een hospice voorziening in de vorm van twee aanleunwoningen in de Hof van Smeden, Houttuinen 16 en 24 in Emmeloord. Zij willen voor deze locatie graag een comfortabele stoel aanschaffen. De mensen die waken kunnen van deze stoel gebruik maken. Rotaryclub Emmeloord stelt hiervoor 4000 euro beschikbaar.

De gelden die Rotaryclub Emmeloord beschikbaar stelt zijn opgebracht met een fundraisingactiviteit. Rotary ondersteunt graag lokale stichtingen die in de regio activiteiten uitvoeren of ondersteunen die van groot belang zijn voor de polder.