Rotaryclub Emmeloord ondersteunt lokale stichtingen

Drie stichtingen hebben een gift ontvangen van Rotaryclub Emmeloord.  Stichting Leergeld Noordoostpolder, Stichting Present Noordoostpolder en Stichting Terminale Thuiszorg Noordoostpolder en Urk hebben afgelopen week in ‘t  Voorhuys een cheque overhandigd gekregen.  In totaal schenkt Rotaryclub Emmeloord 7000 euro aan deze goede doelen. Het geld is bijeengebracht op een fundraising avond op 12 oktober 2018.

Stichting Leergeld Noordoostpolder ondersteunt kinderen die om financiële redenen niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Dat doet ze bijvoorbeeld door betaling van benodigdheden voor school, schoolreizen of het lidmaatschap van een sportvereniging. De Rotary onderschrijft het belang dat elk kind kan meedoen en geeft 1000 euro aan Stichting Leergeld Noordoostpolder.’

Stichting Present Noordoostpolder treedt op als makelaar in vrijwilligers werk en biedt de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in hun eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement.  Rotaryclub Emmeloord geeft Stichting Present 2000 euro die zij wil gebruiken voor de aanschaf van een aanhangwagen.

Stichting Terminale Thuiszorg Noordoostpolder en Urk wil ondersteuning bieden aan mensen in hun laatste levensfase en ook aan hun mantelzorgers, zodat terminale patiënten kunnen sterven in een voor hen vertrouwde omgeving of in een omgeving, die dat zo dicht mogelijk benadert. De stichting heeft een hospice voorziening in de vorm van twee aanleunwoningen in de Hof van Smeden, Houttuinen 16 en 24 in Emmeloord. Zij willen voor deze locatie graag een comfortabele stoel aanschaffen. De mensen die waken kunnen van deze stoel gebruik maken. Rotaryclub Emmeloord stelt hiervoor 4000 euro beschikbaar.

De gelden die Rotaryclub Emmeloord beschikbaar stelt zijn opgebracht met een fundraisingactiviteit. Rotary ondersteunt graag lokale stichtingen die in de regio activiteiten uitvoeren of ondersteunen die van groot belang zijn voor de polder.

Haring happen voor een goed doel!

Wat was het gezellig op 28 juni!! Genieten van heerlijke nieuwe haring met natuurlijk een lekker drankje erbij en leuke muziek.

In samenwerking met de BAN (Bedrijven Actief Noordoostpolder), de Urker Vishal en Hotel Grandcafe t Voorhuys Voorhuys hebben we deze nieuwe activiteit kunnen organiseren. Tijdens de bijeenkomst is er ook een vaatje haring geveild. De opbrengst van deze haringparty wordt volledig geschonken aan Toon Hermans Huis (THH).

De stichting THH is een inloophuis voor mensen met kanker en hun familieleden. Het geld is beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de inloopochtenden en overige activiteiten waaronder workshops, lezingen en praatgroepen.

Rotary Emmeloord  en BAN ondersteunen deze stichting van harte. Zij onderschrijven het belang dat mensen die kanker hebben met elkaar kunnen delen wat kanker met je doet als patiënt maar zeker ook als partner of familielid. Het biedt de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen in  een ongedwongen niet ziekenhuis gerelateerde sfeer. Het THH heeft zijn bestaansrecht bewezen. De ervaring leert dat hier duidelijk behoefte aan is.

Wine & Dine 2019

De volgende Wine & Dine staat gepland op 12 okt 2019

Beroepenbeurs Zuyderzee Lyceum en Bonifatius Mavo

16 okt 2018 maken leerlingen van TL, Havo en VWO kennis met verschillende beroepen. Door naar iemand die een bepaald beroep uitoefend te komen luisteren krijgen de leerlingen een beeld van een beroep. Dit helpt met het kiezen van vervolgstudies.

Op 16 oktober 2018 organiseerde Rotaryclub Emmeloord in samenwerking met het Zuyderzee Lyceum en de Bonifatius Mavo voor het eerst een beroepenbeurs in Emmeloord. Deze beurs is bedoeld voor leerlingen uit het 4e leerjaar van de MAVO en voor leerlingen uit het 3e en 4e leerjaar van de HAVO en het 4e en 5e leerjaar van het VWO. In totaal kunnen dat zo’n 700 leerlingen zijn.

Aan de hand van een uitgebreide beroepenlijst met zo’n 120 beroepen verdeeld over diverse beroepsgroepen kunnen de leerlingen 5 keuzes maken. Zij volgden dan 5 keer een presentatie. Elke keer gegeven door een ander bedrijf. In totaal deden zo’n 40 bedrijven mee. Die vertegenwoordigen zo’n 20 beroepenvelden, waaronder: de zorg, de horeca, het onderwijs, de agrarische sector, bouw en techniek, de financiële wereld, de rechtswereld, ICT, de autobranche, de verkoopsector, het advieswezen, de culturele sector, de overheid, de politie en het leger.

Het is de bedoeling van de organisatoren om de komende jaren deze Beroepenbeurs ook in te richten voor leerlingen van het VMBO en het MBO.